Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

​Igangværende arbejder for fremmed regning

Hvad er igangværende arbejder for fremmed regning?

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrører de projekter eller produkter, som virksomheden arbejder på ved regnskabsårets afslutning, men som endnu ikke er færdiggjorte og derfor heller ikke faktureret. Selvom at virksomheden først sender en faktura året efter, er der stadig skabt en værdi i indeværende regnskabsår, og det skal derfor også påvirke regnskabet med denne værdi. 

Der skal være tale om produkter eller projekter, som er tilegnet til en specifik kunde, der kan således ikke medtages nogen værdi under igangværende arbejder for fremmed regning, hvis der produceres til lager.

Hvad forventer revisor ved årsafslutningen?

Når virksomheden aflevere regnskabet til revisor, så skal der medfølge en liste over alle igangværende arbejder. Ved alle projekter skal der oplyses om de efterfølgende er faktureret, eller stadig er igangværende. Desuden skal der tages stilling til, hvorvidt det forventes at få betalt tilgodehavenderne, eller om der forventes et tab på disse.