Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Iværksætterpakke links​

Herunder kan du finde diverse dokumenter og beregningsark som muligvis kan være relevant for dig, vil du hente det hele som en enkelt zip-fil kan det gøres ​HER.

Beregningsark

 • ​Befordringsfradrag 2017
 • Forbrug af egne varer 2017
 • Kørselsgodtgørelse 2017
 • Rejsegodtgørelse 2017
 • Solcelleregnskab
 • Udlejningsregnskab

Budgetter

 • Driftsbudget
 • Likviditetsbudget

Dokumenter

 • Egenerklæring
 • Ejeraftale
 • Ejerbog
 • Forretningsorden
 • Forretningsplan
 • Intressentskabskontrakt
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter

Vejledninger

 • Relevante links
 • Opsætning af skat.dk for personlige virksomheder
 • Opsætning af skat.dk for selskaber
 • Registrering af aktieselskab
 • Registrering af anpartsselskab
 • Registrering af enkeltmandsvirksomhed
 • Registrering af iværksætterselskab
 • Registrering af interessentskab

Beskrivelser

 • Andre omkostninger
 • Bogføringsmateriale
 • Igangværende arbejde for fremmed regning
 • Kapitalandele
 • Kortfristet gæld
 • Langfristet gæld
 • Likvider
 • Materielle anlægsaktiver
 • Mellemregning
 • Moms
 • Omsætning
 • Personaleomkostninger
 • Tilgodehavender
 • Vareforbrug
 • Varelager
 • Værdipapir​