Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

​Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures

Hvad er kapitalandelene?

Kapitalandele er hvor virksomheden ejer andel af andre virksomheder. Hvis virksomheden handler med aktier på børsen, eller lignende markeder, så henhører det under værdipapirer og ikke kapitalandele.

Hvad forventer revisor ved årsafslutningen?

Når I aflevere regnskabet til revisor, så skal der medfølge et regnskab for hver kapitalandel, gerne et så detaljeret regnskab som muligt. Såfremt der er foretaget køb eller salg af kapitalandele skal der medfølge børsnotaer herpå.​

Vi vil ligeledes være interesseret i at se den senest opdaterede aktionær/anpartshaver fortegnelse for selskabet. Såfremt det omhandlede selskab ikke får deres regnskab revideret, og det ikke er os der assistere med udarbejdelsen af regnskabet, kan det være nødvendigt for os at kontakte dem der udarbejder regnskabet. 

Vi vil derfor gerne, hvis I vil give os tilladelse til at indhente de oplysninger, som måtte være nødvendig for os.​