Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Kortfristet gæld

Hvad er kortfristet gæld?

Kortfristet gæld er de skyldige poster, som forventes at skulle betales inden for et år. Der vil derfor hovedsageligt være tale om kreditorer, skyldige omkostninger og kassekreditten. Forskellen på kreditorer og skyldige omkostninger, er at kreditorer relatere sig til gæld vedrørende varekøb, hvor at skyldige omkostninger er gæld vedrørende andre køb, eks. revisor, telefon og annoncer.

Hvad forventer revisor?

Når materialet afleveres til revisor, skal der medfølge en kreditorliste og en liste over skyldige omkostninger, hvis man har meget få kreditorer kan man nøjes med en liste. Alle kreditorer af en væsentlig størrelse skal afstemmes enten til en faktura eller en kontoudtog fra kreditoren. Der skal medfølge kopi af afstemningerne. 

Hvis man har kreditorer, som man ikke har betalt, så bedes man lave en mindre skrivelse om årsagen til den manglende betaling.

Til afstemning af kassekreditten skal der medfølge årsopgørelsen fra banken. Herudover skal der medfølge dokumentation for trækningsretten på kreditten.