Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Langfristet gæld

Hvad er langfristet gæld?

Langfristet er gæld som virksomheden har optaget, som først skal tilbagebetales mere end et år efter optagelsen af gælden. Der vil derfor typisk være tale om ejendomslån, anlægslån eller indgåelse af leasing kontrakter.

Hvad skal afleveres til revisor?

Leasing

Hvis virksomheden har indgået leasingkontrakter, så er det vigtigt at revisor modtager en kopi af kontrakterne. Dette skyldes at indregningen af leasede aktiver og gælden hertil, i nogle tilfælde skal indregnes efter særlige regler, og det er derfor vigtigt at revisor modtager en kopi af kontrakten, så det kan afgøres fra sag til sag.

Bank- og realkreditlån

Hvis man har optaget et nyt lån i banken eller hos realkreditinstitut, så skal der afleveres en kopi af afdragsprofilen, samt en oversigt over omkostningerne til låneoptagelsen. 

Ved årsafslutningen sender långiveren en oversigt over restlånet, denne er også interessant for revisor. Man skal være opmærksom på at disse ofte sendes til e-postkasser, og ikke i fysisk form.

Anden gæld

Hvis virksomheden på nogen måde har indgået andre låneaftaler, så vil det også her være nødvendigt med en kopi af lånekontrakten.