Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Personaleomkostning

Hvad er personaleomkostninger?

Personaleomkostninger er alle de omkostninger der er forbundet med ansættelse af personalet. Den alt overvejende omkostning vil være til selve lønnen, men der kunne også være tale om julefrokost, uniformer eller gebyr til et lønbureau. Under personaleomkostninger skal også medtages omkostninger i form af naturalier, så som fri bil, fri kost og fri bolig m.m.

Hvad forventer revisor?

Når materialet afleveres til revisor, skal der medfølge udskrifter fra lønbureauet. De fleste lønbureauer har årsopgørelser, dette skal medfølge. Hvis dette ikke er noget der kan fremskaffes kan de sidste lønningslister fra regnskabsåret også bruges. Herudover skal der også medtages en udskrift der viser hvilke skyldige lønoster der var ved årsafslutningen.

Inden at man aflevere materialet vil det være en god ide, at kontrollere nogle af lønposterne. De poster, som står som skyldige i lønsystemet, skulle også gerne være det der står som skyldig i bogføringen. Fra årsopgørelsen fra lønbureauet, skulle det være muligt at afstemme lønnen, personale goder, ATP, pensioner og feriepenge.

Såfremt virksomheden har lavet lønaftaler, hvor der indgår noget tantime eller bonus, som er resultatafhængig, så vil det også være nødvendigt med en kopi af disse kontrakter.

I flere tilfælde er det også nødvendigt for revisor at kigge på nogle af de enkelte lønsedler, og de skal derfor være tilgængelige.​