Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Presse​

Revisorerklæring til Corona hjælpepakker.

Har du en af de mange virksomheder som er berørt af Coronakrisen, så er der for manges vedkommende mulighed for at få kompensation til at dække noget af sit tab. Du kan få et overblik over de forskellige muligheder ved at trykke her.

En af forudsætningerne for at kunne få udbetalt kompensationen, er at der vedlægges en revisorerklæring. Der er tale om en erklæring med høj grad af sikkerhed, som for vores vedkommende betyder at der ligger en del arbejde i det. 

Vi har dog valgt, at vi vil forsøge at holde omkostningerne nede på dette, for at det er til mindst mulig gene for de berørte virksomheder.

Vi udarbejder derfor revisorerklæringer, til brug for Corona hjælpepakkerne, hvor vi tilbyder en lang kredittid på betalingen heraf (løbende måned + 60 dage), så det ikke belaster likviditeten her og nu. Vi håber dermed at kunne hjælpe rigtig mange gennem denne periode.

24. Marts 2020

​Opløsning af iværksætterselskaber.

I april 2019 valgte regeringen at afskaffe iværksætterselskaber, dette betyder for dig som ejer af et IVS at hvis ikke du har omregistreret dit iværksætterselskab inden d. 15 april 2021, vil det blive sendt til tvangsopløsning.

For at omdanne til et ApS er der et lovpligtigt minimumskrav til indskud af selskabskapital på 40.000 kr. og du vil derfor fremover hæfte for minimumskapitalen på de 40.000 kr. istedet for den tidligere kapital på én krone. 

Udover 40.000 kr. skal man have en vurderingsberetning foretaget af en godkendt revisor, dette betyder at selvom der er ikke-godkendte revisorer, der tilbyder en billig og hurtig omdannelse af dit selskab, vil du stadig mangle udarbejdelsen af en vurderingsberetning foretaget af en revisor. 

Det kan derfor ofte betale sig at kontakte en revisor for en samlet pris på omdannelsen, da du derved samler både omdannelsen og vurderingen hos samme selskab og derfor vil prisen ofte være lavere.

15. November 2019

​Fradrag for investering i et start-up!

​Hvis du investerer i et nyt selskab, kan du få fradrag for dette i din personlige skat.

Du kan netto få 15,1% af din investering, dette gælder for investeringer op til 400.000 kr. 

Investerer du det fulde beløb på 400.000 kr. får du dermed 60.416 kr. tilbage i skat, vælger du at investere minimumskapitalen på 40.000 kr. i et ApS vil du få 6.042 kr. tilbage i skat.

Der er en række krav der gør sig gældende for at opnå dette fradrag, disse krav er følgende;

 • Investeringen skal ske direkte og ikke gennem et holdingselskab.
 • Det skal indberettes til SKAT at der benyttes fradrag.
 • Der skal udarbejdes en revisorerklæring på at betingelserne for fradraget er opfyldte.​

13. Maj 2019

Hos os koster denne erklæring 3.000 kr. + moms og denne erklæring skal betales af investor, dog kan den tillægges anskaffelsessummen af anparterne.

Der er yderligere en række krav til selskabet der investeres i, de fleste krav er dog ikke aktuelle for et        start-up, du kan se alle kravene​ på nedenstående link: 


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206198

Selvom der er en række ting man skal være opmærksom på, og man skal betale en regning til revisor, vil der for de fleste stadig være en gevinst ved benyttelse af fradraget.

​Omregistering af varebiler med tilladt totalvægt på 2.000 - 3.500 kg.

Fra d. 1 juli 2019, skal alle virksomheder der har varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 - 3.500 kg, omregistrere sine biler, også selvom de kun anvendes til almindelig firmakørsel.

Fremover skal det være muligt på registreringsattesten at skelne mellem "Firmakørsel" og "Godskørsel".

Firmakørsel er;

 • Kørsel med materialer, som skal bruges i virksomheden
 • Udbringning af mad i fx. catering firmaer
 • Gods der produceret af virksomheden, men skal fragtes til en kunde.

04. April 2019

Det er samtidig et krav at registreringsattesen fremo​ver opbevares i bilen under kørsel og fremvises til politiet ved forespørgsel, hvis ikke bilen er omregistreret kan det ende med straf i form af bøde eller i værste tilfælde inddragelse af nummerpladerne.

​Hvis varebilen bruges til godskørsel, skal dette også registreres ved SKAT, vognmanden skal have en varebilstilladelse som kræver en særlig uddannelse, virksomheden skal have en egenkapital på minimum 13.500,- og ikke have en gæld til SKAT på mere end 50.000,-.

Chaufførerne ved godskørsel skal samtidig have en særlig chaufføruddannelse.

Gevinstafgift på Facebook konkurrencer:

Der er mange som afholder konkurrencer på Facebook, men det er de færreste som rent faktisk indberetter gevinstafgiften til SKAT. 

Hvis du afholder konkurrencer hvor alle har mulighed for at deltage og det samtidig med er gratis at deltage, så skal du som minimum registreres hos Erhvervsstyrelsen som en virksomhed der udbyder ”spil uden indsats”, dette kan du dog undgå hvis salgsværdien af præmierne er under 200 kr. 

Hvis værdien er over 200 kr. så skal du også betale gevinstafgift, et eksempel på dette kan ses her.​

3. Juli 2018

​Kriterier for at skulle lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen:

 • Salgsværdien af præmien skal være over 200 kr.
 • Konkurrencen skal være tilgængelig for alle
 • Konkurrencen skal være gratis

Eksempel:

Gevinstens salgsværdi:                                                 500 kr.

Bundfradrag:                                                                      200 kr.

Afgiftsgrundlag:                                                                300 kr.

Gevinstafgift 17,5% af 300 kr.                                     52,5 kr.

Kunstnermoms:

Er du maler og sælger dine egne malerier eller har tanke om at gøre det? Eller du er måske musiker og tager ud og spiller din egen musik eller har tanker om at sælge den?

Hvis du omsætter for mindre end 300.000 kr. årligt, så behøver du ikke lade dig registrere til moms. Hvilket gør at du ikke skal påsætte salgsmoms på dine værker eller har mulighed for at få momsfradrag for de køb du laver.

Det kan dog ofte godt svare sig at lade sig registrere til moms alligevel. Det skyldes at man som kunstner skal beregne salgsmoms af det nedsatte grundlag. Det nedsatte grundlag er 20% af din oprindelige salgspris, det vil sige at din effektive salgsmoms faktisk kun bliver 4,76%

Du kan når du begynder som kunstner få alle de sædvanlige momsfradrag som alle andre virksomheder/selskaber nyder godt af. Det vil sige at du kan få fradrag for dine indkøb til materialer, fast udgifter såsom husleje, telefon, internet, revisor etc. Og andre ting som alle andre også har momsfradrag for. Købsmomsen ligger på 25%, hvilket vil sige at du får 25% af værdien inkl. Moms på dine køb tilbage fra SKAT.

​En normal virksomhed ville her også skulle beregne 25% i salgsmoms på alt den sælger, men her er fordelen for dig som selvstændig kunstner. Som skrevet ovenover så kan du nøjes med at betale 4,76% hvis du lader dig blive registeret til moms hos SKAT.

3. Januar 2018

​Fordelen er at man kan lade sig moms registrere fra dag 1 i sin virksomhed. Det vil sige at du kan få alle fradragene i det første år som typisk er det dyreste, da man skal skaffe materiale og andet og muligvis ikke har så meget salg.

Eksempel år 1 – Virksomhed som er registreret til moms

Salg: 10.000 kr. heraf moms 476 kr.

Køb: 20.000 kr. heraf moms 5.000 kr.

Du vil i dette eksempel få 4.524 kr. tilbage i moms.

Det vil sige din nettoudgift for året er 10.000 kr.

Eksempel år 1 – Virksomhed er ikke registreret til moms

Salg: 10.000 kr.

Køb: 25.000 kr.

Du vil stadig skulle betale købsmoms for de varer du køber også selvom du ikke er registreret til moms, du får bare ikke nogen moms retur.

Det vil sige din nettoudgift er 15.000 kr.​​

Diæter og rejsegodtgørelse:

Så er satserne for rejsegodtgørelse og diæter for 2018 offentliggjort af SKAT.

Ønsker du at vide mere eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kostgodtgørelse pr. døgn: 498 kr.

Tillæg særlige lande: 156 kr.

Logigodtgørelse: 214 kr.

15. December 2017​

Kørselsgodtgørelse:

Bruger du din private bil til erhvervsmæssig kørsel, så har skat nu offentliggjort satser for 2018.

Det er nu muligt at få 3,54 kr. pr km. for de første 20.000 km. du kører erhvervsmæssigt i din private bil og herefter er taksten 1,94 kr. pr km.​

8. December 2017​

Grundregler for julegaver:

Du har muligvis ligesom mange andre modtaget et eller flere gave kataloger med inspiration til årets julegave til dine medarbejdere. 

Men hvad er det lige man må give i gave, for at dine medarbejdere ikke bliver beskattet? Hvis du er i tvivl kan du læse nærmere om det her!

 • Julegaver må have en værdi af 800 kr. for at man ikke bliver beskattet.
 • Der må gives gaver for sammenlagt 1.100 kr. årligt uden at man bliver beskattet.
 • Giver du dine medarbejdere kontanter eller gavekort i julegave, så skal det altid beskattes uanset beløbets størrelse!
 • Arbejdsgiver skal indberette gaven, hvis der er tale om kontanter eller hvis en gave overstiger 1.100 kr.
 • Som arbejdsgiver kan man fratrække hele udgiften som en driftsomkostning.
 • Medarbejderen skal oplyse beløbet på sin årsopgørelse hvis man har modtaget flere gaver, hvor det sammenlagte beløb overstiger 1.100 kr.

10. November 2017​

Eksempler​:

 • Eksempel 1:

Hvis du som arbejdergiver giver julegaver for 800 kr. og andre gaver i løbet af året for 400 kr. så vil dine medarbejdere blive beskattet af 400 kr. 

 • Eksempel 2:

Hvis du giver julegaver for 825 kr. og andre gaver i løbet af året for 400 kr. så vil dine medarbejdere blive beskattet af hele beløbet på 1.225 kr. 

 • Eksempel 3:

Hvis du giver julegaver for 800 kr. og andre gaver i løbet af året for 300 kr. så vil dine medarbejdere IKKE blive beskattet​!

 • Eksempel 4:

Giver du dine medarbejdere kontanter eller et gavekort som kan ombyttes til kontanter, så vil dine medarbejdere uanset beløbets størrelse blive beskattet.​

Aconto skat:

Nu er det tid til at få indbetalt acontoskatten, det skal senest gøres 20. november!

Hvis du ønsker at høre nærmere om i hvilke situationer det kan svare sig at frivilligt indbetale restskat, så er du velkommen til at kontakte os!

Hvordan beregnes acontoskat?

Acontoskat bliver beregnet på baggrund af de 3 seneste regnskabsår, hvorved SKAT så beregner 50% af den gennemsnitlig selskabsskat som man har indbetalt

Andre vigtige ting:

Hvis du skal have nedsat din acontoskat så kan du gøre det i TastSelv, dog skal det ske senest på betalingsfristen!

Hvis du laver en frivillig indbetaling, så skal du huske at ændre indberetningen inden, ellers risikere du at betalingen bliver returneret.

1. November 2017​

Er det en fordel at lave frivillig acontoskat indbetaling?

Hvis du regner med at få en restskat, så kan det ofte godt betale sig at gøre brug af frivillig aconto indbetaling.

Det skyldes at renten ofest er højere hos SKAT.

Datoerne for frivillig indbetaling er de samme som de ordinære.

Vigtige datoer:

20. marts - Indbetaling af første rate

20. november - indbetaling af anden rate

1. februar - eventuel indbetaling af tredje rate

Virksomheds typer:

Overvejer du at stifte virksomhed?

Så har vi samlet de mest almindelige typer af virksomheder og selskaber for dig!

Vi kan selvfølgelig også være dig behjælpelig i processen, både med at få valgt det rigtige for dig men også med oprettelsen

Enkeltmandsvirksomhed:

 • Kun 1 ejer
 • Intet krav om startkapital
 • Du hæfter personligt
 • Mulighed for at gøre brug af virksomheds ordningen eller kapitalafkast ordningen
 • Krav om at bogføre efter bogføringsloven
 • Intet krav om revision
 • Intet krav om indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

Interessentskab (I/S)

 • 2 eller flere ejere
 • Intet krav om startkapital
 • I hæfter personligt og solidarisk
 • Mulighed for at gøre brug af virksomheds ordningen eller kapitalafkast ordningen
 • Krav om at bogføre efter bogføringsloven
 • Intet krav om revision
 • Intet krav om indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

25. Oktober 2017​

Iværksætterselskab (IVS):

 • 1 eller flere ejere
 • Minimum selskabs kapital ved start er 1 kr.
 • Krav om stiftelses dokument vedtægter og ejerbog
 • Ingen personlig hæftelse men begrænset til den indskudte startkapital
 • Selskabsskat efter selskabsskatteloven
 • Krav om at bogføre efter bogføringsloven
 • Krav om revision, men mulighed for fravalg for de fleste selskaber
 • Krav om indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Anpartsselskab (ApS):

 • 1 eller flere ejere
 • Minimum selskabs kapital ved start er 50.000 kr.
 • Krav om stiftelses dokument, vedtægter og ejerbog
 • Ingen personlig hæftelse men begrænset til den indskudte startkapital
 • Selskabsskat efter selskabsskatteloven
 • Krav om at bogføre efter bogføringsloven
 • Krav om revision, men mulighed for fravalg for de fleste selskaber
 • Krav om indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Aktieselskab (A/S)

 • 1 eller flere ejere
 • Minimum selskabs kapital ved start er 500.000 kr.​
 • Krav om stiftelses dokument, vedtægter og ejerbog
 • Selskabsskat efter selskabsskatteloven
 • Krav om at bogføre efter bogføringsloven
 • Krav om revision, men mulighed for fravalg for de fleste selskaber
 • Krav om indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen

LEI-Koder:

LEI-koder er et emne som mange muligvis ikke har hørt om før, men det kan blive aktuelt for din virksomhed fra 3. januar 2018.

Muligvis har du allerede hørt om det via din bankforbindelse, men ellers har vi lavet en lille introduktion til LEI-koder. Vi er allerede nu i gang med at hjælpe vores kunder med LEI-koder, har du problemer med det? Så kan vi helt sikkert også hjælpe dig!​

LEI - Koder - hvad er det og hvorfor?

 • Alle virksomheder som handler med derivater eller har aktier/obligationer som bliver handlet på et åbent marked, skal fra 3. januar 2018 have en LEI-kode.
 • LEI står for "Legal Entity Identifier"
 • LEI-koder blev til via en aftale mellem G20 landene og er et referencesystem til at identificere "hvem der handler på aktiemarkederne". Dette er til for at mindske risikoen for hvidvask og andet økonomisk kriminalitet.


13. Oktober 2017

Hvordan får jeg en LEI-kode?

 • Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få en LEI-kode hos en dansk udbyder, hvilket gør at man bliver nød til at bruge en udenlandsk udbyder.
 • Vi kan anbefale www.nordlei.org da de har en dansk version af deres hjemmeside og en nem vejledning til hvordan man opretter sig.

Hvad koster det?

 • En LEI-kode koster cirka 1.100 kr. til 1.300 kr. i oprettelsesgebyr.
 • Der skal forventes et årligt gebyr på cirke 650 - 750 kr.

Vær opmærksom på datoen!

 • Så hvis din virksomhed handler med aktier/obligationer som er på et åbent marked eller har derivater, så skal du have en LEI-kode inden d. 3 januar 2018!​

Reelle ejere:

Hvis du er ejer af et selskab, så skal du nu registrerer den reelle ejer af selskabet. 

Tidligere er den legale ejer indberettet via ejerregistret, men nu er det også de reelle ejere.


Forskellen ligger i, at den reelle ejer er den der ejer selskabet i sidste led, hvor den legale ejer er ejeren i første led. Registreringen skal ske på virk.dk.

Vi vil i den kommende tid kontakte vores kunder, for at sikre at de får lavet denne registrering. Såfremt der er andre der skal have hjælp til denne registrering, så kan vi naturligvis også være behjælpelig der.

21. September 2017​