Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Vareforbrug

Hvad er vareforbrug?

Vareforbrug dækker først og fremmest over køb af varer, til brug for et fremtidigt salg. Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er varekøb og hvad der er andre omkostninger. Varekøbet vil altid have en direkte sammenhæng med det produkt der sælges. Har man f.eks. en tømmervirksomhed vil træ, skruer, vinduer med mere være varekøb, hvorimod køb af værktøj skal i en kategori for sig selv, idet værktøjet ikke videregives i forbindelse med salget, det hjælper blot tømmeren til at kunne udfører arbejdet.

Vareforbrug/varekøb

Når der skal medregnes omkostninger i regnskabet, så er der tale om vareforbrug og ikke varekøbet. Forskellen på disse to vil oftest være et varelager. Hvis man gør varelageret større end det tidligere har været, så vil den forøgelse af varelageret være udtryk for at man har købt flere varer end man har brugt.

Da det er vareforbruget, som virksomheden kan få skattemæssig fradrag for, skal der derfor korrigeres for lager forskydningen, for at man får vareforbruget frem for varekøbet.

Hvad forventer revisor?

Ved regnskabsudarbejdelsen, skal revisor have adgang til virksomhedens købsbilag. Typisk skal der tages nogle stikprøver af varekøbet, der tages dog først stilling til hvilke købsbilag der udtages, når revisor gennemgår kontokortene.​