Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Varelager

Hvad hører under varelageret?

Varelageret dækker hovedsageligt over det man har liggende på sit fysiske lager. Når man opgøre priserne, så skal man huske at det er uden moms, men med købsomkostninger. Varelageret kan dog også være andre steder, end hjemme på hylderne. 

Hvis man har købt nogle varer, hvor der er leveringssted andet sted end på hjem adressen, så kan disse varer også være en del af varelageret, selvom at de ikke ligger på hylderne endnu. Ligeledes hvis man sælger varer i koncession, det vil sige man stiller ens varer hos ens samarbejdspartner, hvor varerne kan blive udstillet, men hvor man stadig ejer varerne.

Har man en produktionsvirksomhed, og man derved også har et færdigvarelager, skal man sørge for at medtage de direkte omkostninger til produktionen, og hvis man har et registreringssystem, så også de indirekte produktionsomkostninger.

Hvad forventer revisor?

Når man når til statustidspunktet, skal der ske en lageroptælling, her skal der fysisk kontrolleres hvad der står på lageret. I mange tilfælde vil revisor gerne fortage en kontrol af lageroptællingen, og man skal derfor aftale tid med revisor, for at aftale dette. 

Det er revisor der bestemmer om der skal ske kontrol af optællingen, men for at vurdere om der skal laves en kontrol, benytter revisor ofte sidste års tal. Det er derfor vigtigt, at hvis man tidligere ikke har haft lagerkontrol, og får en stor stigning i varelageret, at man tager fat i revisor.

Der skal afleveres en lagerliste til revisor, denne skal bestå af en tekst der beskriver varen, antal styk, pris per stk., samlet værdi og en eventuelt nedskrivning. Det er vigtigt at man ved hver vare vurdere om varerne stadig har den registrerede værdi. Hvis man har nogle varer som ikke sælger mere, så har de måske ikke den samme værdi mere.

​​​