Bogføring | Moms | Afstemning | Regnskab | Skat | Erklæringer

Fordi du skal koncentrere dig om det DU er god til

Hos Din Revisor København ApS går vi op i kvalitet. Vi bestræber vi os på, at være effektive, levere til tiden og holde serviceniveauet højt. Vi sørger for at holde det faglige niveau højt, ved at deltage i løbende efteruddannelse. Vi har derudover adgang til faglige eksperter inden for moms, skat og regnskab. Vi tilbyder:

Bogføring
Udvidet gennemgang
Moms
Revision
Årsregnskab
Skatterådgivning
Øvrige erklæringer
Bliv ringet op
Jeg giver samtykke til at Din Revisor København Aps må kontakte mig.
Tak for din henvendelse, vi vender tilbage hurtigts muligt.
Bogføring og moms
Ønsker du professionel assistance med bogføring, og vil du være sikker på, at lovgivning om digitaliseret bogføring overholdes, så er vi svaret. Vi har indgående kendskab til bogføringsloven, momslovgivning og kan hjælpe din virksomhed til bogføring efter gældende krav og standarder. Vi tilrettelægger vores arbejde og processer, så det passer til din virksomhed.
Revision & regnskab
Uanset om revision eller udvidet gennemgang er et krav dit selskab er underlagt, eller om du vælger det frivilligt for at give dit regnskab et kvalitetsstempel, så er vi i stand til at hjælpe. Vi har fokus på, at revision skal give værdi og vi taler med vores kunder i øjenhøjde, og sætter individuelle behov i centrum for vores arbejde.
Skal vores revisionsfirma hjælpe dig?
Med fokus på personlig kontakt og dialog bruger vi vores brede viden og kompetencer til at støtte dig i, at din virksomhed har en sund økonomi. Vi tilbyder altid rådgivning i øjenhøjde, uanset hvor stor din virksomhed er. Tillid er vigtig for samarbejdet og vi sætter en ære i, at være pålidelig og relevant samarbejdspartner.
Hvorfor bruge en revisor?

Man kan selv lave sin årsrapport, hvis man har tid og evner. Det er der mange som gør. Ved at bruge en godkendt revisor, som er uddannet i regnskabs- og skatterelateret lovgivning, sikrer du, at din årsrapport får et kvalitetsstempel. Vi er en uafhængig tredjepart, som gennemgår regnskabet og sikrer at det overholder lovgivning. 

Som godkendt revisor, deltager man i gennemsnit i 40 timers efteruddannelse hvert år. Derfor kan vi holde os opdaterede på udviklingen inden for regnskab, revision, skat, moms, bogføring mv. De seneste par år er det fx bogføringsloven der har været i fokus, med der er også sket væsentlige ændringer i revisionsstandarderne.

I andre sammenhænge kan der også være behov for en revisor. Har din virksomhed modtaget tilskud eller bevillinger fra det offentlige eller fra eksempelvis vækstfonden, er det ofte med et krav om, at projektregnskabet skal tilføjes en revisorerklæring. Som offentlighedens tillidsrepræsentant, sikrer vi at et projektregnskab både talmæssigt og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med formålet for bevillingen.

Din Revisor er et stærk fællesskab

Din Revisor er et netværk af flere selvstændige godkendte revisionsfirmaer. I et felt, hvor der er meget lovgivning, mange ændringer, og høje krav fra omverdenen, er det en stor fordel at omgive sig med fagligt kompetente og engagerede kollegaer. I netværket oplever vi synergierne ved at være flere. Vi har en bred samlet faglig viden og vi gør brug af hinanden, når der er behov for en second opinion.

I bestyrelsen for Din Revisor finder du ildsjælene bag det hele. Vores bestyrelsesformand Anders Bærentzen fra Din Revisor Varde, er manden bag Revibot. Revibot er et stykke software som flere revisionsvirksomheder benytter sig af, som en hjælp til at sikre, at alt er indberettet til SKAT.

Som direktør og medlem af bestyrelsen har vi Joan Gerdes Davies, som talskvinde for organisationen. Joan er medindehaver af Svaneke Revision - Din Revisor Bornholm og i samarbejde med Erhvervsstyrelsen bidrager hun blandt andet med interessante indtægt på Digitaliseringsdagen. Joan er, sammen med Anders Bærentzen, digitaliseringskonsulent for Erhvervshuset, og hun har hands on erfaring med at omlægge bogføring og kundearkiv fra at være fysisk til nu at være digitaliseret.

I bestyrelsen sidder også Michel Mandrup fra Din Revisor Lyngby. Michel har særligt erfaring med større ejendomsselskaber og de store koncerner. Det kræver overblik at varetage disse regnskaber samtidig med at kravene i årsregnskabsloven bliver større.

Johan Høffner fra Høffner Revision A/S Offentlig godkendt revisorer - Din Revisor i Odense, er også medlem i bestyrelsen. Johan er tidligere kvalitetskontrollant for Erhvervsstyrelsen, og har et indgående kendskab til de krav der stilles til revisorer.

I bestyrelsen sidder også Kaspar Kristoffersen fra Din Revisor Frederiksberg. Kaspar er vores ekspert inden for selskabsformerne K/S og P/S.

Det sidste medlem i bestyrelsen er Gitte Vang fra Din Revisor København. Din Revisor København er 100% digitaliseret - Der findes ingen fysiske kundemapper på kontoret. Herudover er der et stort engagement i faglige standarder, som for eksempel krav til årsrapporten.